Kaupade tagastamine

Pretensioonid kaupade kvaliteedi ja koguse kohta palume esitada 5 päeva jooksul.

Ekslikult mittesobiva toote tagastamine on võimalik ainult erikokkuleppel, palun võtke meiega ühendust!

Kui tagastatava kauba väärtus on kuni 100€, siis kauba tagastamisel arvestatakse käitlemistasu 10€ (ilma km).

Kui tagastatava kauba väärtus on üle 100€, siis arvestatakse tagasiostu puhul esialgsest müügihinnast maha tagastustasu -10%.

Tagasi ei osteta kasutatud või kliendi poolt rikutud kaupa, samuti esialgse kaubandusliku välimuse kaotanud kaupa (näiteks rikutud originaalpakend).

Tarbijast klient tasub kauba tagastamise eest ise vastavalt tarne- ja maksetingimustele.

Tagastamine ja pretensioonide esitamine juriidilistele isikutele.

Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata. Orient Kontorikaubad AS võib keelduda kaupa või pakendit tagasi võtmast, kui see on rikutud. Kui soovite toodet tagastada, saatke palun enne toote postitamist teavitus aadressile info@zweckform.ee kuhu palume märkida järgnev info: tellija nimi, arve number, tagastatava toote nimetus ning arveldusarve number. Kauba saatekulu ja tagasisaatmise kulu tagastamisele ei kuulu.

Kvaliteedinõuetele vastava kauba tagastus toimub poolte kirjalikul kokkuleppel. Ostja kompenseerib kauba tagastamise kulud 10 eurot.

Ostetud kauba puhul on tarbijal õigus esitada kirjalik pretensioon kahe aasta jooksul alates toote ostjale üleandmisest. Esitatud pretensioonile vastatakse 15 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kohaldu kui Ostjaks on juriidiline isik.

Garantii

Garantiitingimused vastavad Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Toodetele kehtib tootjapoolne garantii.

Müüja vastutus kauba mittevastavuse puhul füüsilistele isikutele

Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest füüsilisest isikust Ostjale

Kauba puuduste ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müüügilepingust.

Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

Lisaks Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@zweckform.ee või tulles kohale Orient Kontorikaubad AS näidisteruumi aadressil Järvevana tee 7b, Tallinn.

Ostjal on õigus kasutada toote potensiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta.